Nemzeti Gyermek-őssejttranszplantációs Bizottság

Magyarországon Budapesten (Dél-pesti Centrumkórház) és Miskolcon (Gyermekegészségügyi Központ)működik gyermekcsontvelői őssejt transzplantációs osztály. Mindkét osztály az Európai Csontvelő-transzplantációs Társaság regisztrált központja. A gyermekek csontvelő-transzplantáció indokoltságának szakmai elbírálására és a átültetések sorrendjének eldöntésére létesült a Nemzeti Hemopoetikus Őssejt Gyermek Transzplantációs Bizottság, mely havonta ülésezik a SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. A Bizottság a több mint 3 nappal az ülés előtt beérkezett összes javaslatot megtárgyalja, s
1., dönt a transzplantáció elvégezhetőségéről, szükség esetén haladéktalanul megindítja az idegen donorkeresést,
2., meghallgatja a donor keresés és az elmúlt hónapban végzett transzplantációk eredményét,
3., megbeszéli, hogy a várólistára frissen felvetteknél transzplantáció hol fog történni, és milyen sorrendben,
4., megbeszéli az esetleges egyéb problémákat és a következő havi ülés időpontját.

Az ülés akkor határozatképes, ha a  több, mint 50 %-a jelen van.

Határozatképtelenség esetén a Bizottság elnöke az ülést két héten belül újra összehívja.

Panasz bejelentése esetén azt a Bizottság megtárgyalja és az eredményről a panaszost értesíti.

Az ülésről két héten belül jegyzőkönyv készül, melyet a Bizottság tagjai a soron következő ülésen megkapnak.

A Bizottság elnöke a felterjesztőket és a felterjesztett gyermek szüleit írásban értesíti a Bizottság határozatáról, valamint a határozat indokolásáról.

A Bizottság várólistát vezet, mely tartalmazza:
1., a transzplantáció szempontjából fontos egészségügyi adatokat, és a gyermek egészségi állapotát
2., a gyermek egészségi állapotának esetleges változását
3., a transzplantációs központ nevét, ahol a transzplantációt elvégzik
4., a várakozás okát (pl. idegen donor keresés)
5., a beterjesztőknek és a szülőknek küldött értesítés időpontját

A bizottsági döntés indokolását az ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
A szülők beleegyező nyilatkozata a várólista mellékletét képezi.

A Bizottság évente kapcsolatot tart a releváns hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

A Bizottság évente egy alkalommal szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet megküld az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak.

 

ALAPÍTVÁNYOK, ADÓSZÁMOK, EGY SZÁZALÉK

TÁMOGASSA A DAGANATOS MEGBETEGEDÉS GYÓGYÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ ORVOSOKAT, ÍGY SEGÍTSÉGE KÖZVETLENÜL JUTHAT EL A BETEG GYERMEKEKHEZ!