Segítő Szakemberek Találkozója

Daganatos gyermekek és szüleik támogatása fontos részét képezi a daganatos betegség kezelésének.

Bakonybél községben szervezett szakmai találkozókról Dr Bakos-Tóth Márta, klinikia pszichológus készített beszámolót. Köszönjük.

 

Bakonyszücs mindig szívesen fogadta azokat a segítő szakembereket, akik vagy egyéni érdeklődésből jöttek el, vagy egy-egy csoport kísérőjeként vettek részt a Rehabilitációs Otthon életében.

Az elmúlt másfél évtizedben A Hotel Bakony ügyünk segítőjévé vált. Elérhető áron nyújt szállást, étkezést egy-egy centrum csapaterősítő találkozójához. Bakonybél község így a maga infrastruktúrájával már sok éve befogadhatja képzési programjainkat, találkozóinkat.

Ezek a szakmai találkozók a bakonyszücsi Rehabilitációs Otthon pénzügyi fedezetéből és a Hotel kedvezményeiből jönnek létre.

 

A Segítő Szakemberek Találkozóit dr. Kriván Gergely és dr. Garami Miklós kezdeményezte és szervezte.

 

Rövid összefoglalás a három találkozó temetikájáról.  

1. 2011. július. Az első találkozó hétfőtől-péntek délutánig tartott.

A Hotel Bakony otthont adott néhány családtagnak is. A segítő szakemberek két délelőtt betekintést nyerhettek a bakonyszücsi Otthonban zajló műhelymunkába, a további időben a következő témákról beszélgettünk:

 

–   A gyermekkori malignus betegségek megközelítése a kríziselmélet szempontjai szerint.

Érintettük Zeeman katasztrófaelméletét, aki a különböző típusú katasztrófákat modellezve arra a megállapításra jutott, hogy az ember életében bekövetkező katasztrofális veszteségek feloldási módjai a katarzishoz hasonlóak. A veszteség humanizálása olyan személyiségnövelő hatással bír, melynek révén az egyén képes lesz mások érdekében cselekedni.

 

– A fogyasztói társadalom és a természetes közösségek felbomlása közötti összefüggések elemzése, nagycsalád, család, falu, lakóhelyi, baráti közösségek fellazulása- és a krízisélmények összefüggései.

A gyermekonkológiában tapasztalható érzelmi összekapcsolódás  gyermek – szülő- gyógyító   közösség  tagjai  között  kedvező  a  sorstársközösségek   létrejötte és megszilárdulása szempontjából. Ennek az emocionális platformnak pszichoterápiás „kiaknázása”.

 

– A vallásos hit szerepe, pszichoterápiás aspektusai.

 

–  Fejlődéslélektani alapismeretek felidézése, különös tekintettel az „időzítés elvé”-nek ismeretére. A segítő szakembernek tudnia kell, hogy bizonyos életkori szakaszokban mely rehabilitációs hatások nélkülözhetetlenek.

 

–  A szociális munka jelentősége gazdasági válság idején.

 

Az egész találkozót jellemezte a motiváltság egymás munkájának jobb megismerése.

Részletesen megbeszéltük a Bakonyszücsön éppen tartózkodó családok problémáit, illetve saját élmények alapján sor került esetismertetésekre.

 

 

2. 2011. november. Bakonybél, Hotel Bakony (Három nap)

Jó volt tapasztalni, hogy mindenki szívesen jött el, és a nyári kommunikációk talaján már egy közösség találkozott újra.

Tematika:

– Saját személyiségünk – mint terápiás „közeg”. Helyes önismeretre való törekvés, frusztrációs toleranciánk „edzése”, empátiás nívónk megtartása, illetve a szimpátia és empátia közötti különbség felismerése kommunikációnkban. Lehetséges kommunikációs hibáink…

 

– Arisztotalesz katarziselmélete nyomán a kórházi körülmények közötti katarzisteremtés lehetséges módjai. Pl.: „ünnepek szervezése, vagy egyes művészeti /irodalom, zene/ alkotások „beemelése” a kórházi miliőbe.

 

–  A szülői attitűdök megközelítése érdekében személyiséglélektani alapismeretek.

 

–  Az egyes kórházi teamek sajátosságai: fokozott érzelmi egymásrautaltság, jó és kevésbé jó irányú rivalizálás – mint önkompenzáció, a gyermekonkológiában végzett munka, mint össztársadalmi szinten izolációs helyzet.

 

–  A „Messianizmus” veszélyei…

 

Esetismertetések, kiscsoportos kötetlen beszélgetések.

 

 

3. 2012. április. Hotel Bakony (Három nap)

Ez alkalommal jelen voltak pedagógusok is, remélhetőleg nem utoljára…

Tematika:

Az új résztvevők miatt röviden összefoglaltuk az előző két találkozó szempontjait.

 

– Újratárgyaltuk a vallásos hit jelentőségét az egyén öngyógyító törekvéseinek szempontjából. Részletesen elemeztük a sorstársközösségek és a megküzdési stratégiák kölcsönhatásait.

 

– Szó volt filozófiai ismereteink bővítésének szükségességéről, hogy klienseinkkel láttatni tudjuk minden veszteségnek van plusz hozama is. A dolgok „Janus arca”: új és tartósabb értékrendek értékperefenciák épülnek be betegeink és családjaik életébe a megpróbáltatások nyomán.

 

Kiemelt jelentőséget kapott a kórházi pedagógusok munkájának rehabilitációs értéke. A felszínre kerülő problémákat legközelebbi alkalommal beszéljük meg. Például nyári jelenlétük a kórteremben, vagy haldokló gyermek és a pedagógus kapcsolatának szükségessége.

 

– A lelki gondozók és kórházlelkészek munkájának ismertetése. Az egyes társszakmák, mint egységes hatásrendszer.

 

– Esetismertetések, kiscsoportos kötetlen beszélgetések.

 

Zárszó: E sorok írója köszöni a bizalmat! A további találkozók tartalmát már a résztvevők állítják össze. Köszönet a szervezőknek is!